Výňatek ze stanov Spolku

(1) Členem může být každá fyzická osoba, která je podle obecného mínění považována za osobu „v letech“ a je si jistá, že je mužského pohlaví, tedy dodržuje oba atributy dané názvem sdružení. Dále by tato osoba měla být fanouškem 1. FC Slovácko a docházet na zápasy pravidelně, aby se mohla účastnit schůzí valeného shromáždění a podílet se tak na vývoji spolku a pivních pupků členů.
(2) Osoba, která si není jistá, jestli splňuje požadavky v odst. 1, může požádat prezidenta spolku o vyjádření k jeho (ne)vhodnosti pro přijetí. Prezident toto posoudí na základě svého nejčistšího vědomí a svědomí a je oprávněn si vyžádat potřebnou dokumentaci.